Çevre Politikamız

*  Çevre standartlarımızı yasal zorunlukların ötesinde oluşturur ve uygularız.

*  Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.

*  Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.

*  Çevre amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek, çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlarız.

* Yerel, ulusal ve uluslararası kural ve yasalara uyar ve resmi kuruluşlarla iş birliği yaparız.

* Çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vermekteyiz.

About Image