İş Sağlığı ve Güvenliği

*  Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlarız.

* Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uyarız.

* Tüm çalışanlara İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacı ile eğitimler veririz.

* Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG politikasını, periyodik olarak gözden geçirip ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamaya çalışırız.

* Kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmaya çalışırız.

About Image